Shop Mobile More Submit  Join Login
Hiện giờ hè rãnh nên mình ko pik làm j :D mình định comeback lại bằng acc này nhưng sợ nhìu người "BƠ" mình >_< Nên mình quyết định lập account mới, mong các pạn vẫn ủng hộ account mới cũng zống như ủng hộ account này (lovefany96) của mình Love Cảm ơn các pạn nhìu Heart Huggle! ~

Bullet; PinkBullet; RedBullet; BlueLink: deershun.deviantart.com/

Lovely Shoujo (Heart for you) [V3] Lovely Shoujo (Heart for you) [V3] Lovely Shoujo (Heart for you) [V3] Lovely Shoujo (Aaaaah Nooo) [V3] Lovely Shoujo (Heart for you) [V3] Lovely Shoujo (Heart for you) [V3] Lovely Shoujo (Heart for you) [V3] 
Boing! Boing! Boing! Boing! EnglishBoing! Boing! Boing! Boing! 
This is my new account:happybounce: . I will not use this account anymore so I had to register a new account. Hope you still support your new account Heart  I will watch you back :D (Big Grin)  I miss you so much and thank you still remember me Hug 

Bullet; PinkBullet; RedBullet; BlueLink: deershun.deviantart.com/

Một số người thân/Best Friend Love 
blackyaisa Kr137 FishBubi FishFamily riahwang12 demihyunie yinniesowon thuitinkin thuy2410 SeoLiliHyun KerosHyun HwangMin HanYjYoung sUJiRim MiuELF Larry1042k1 eringuyen kamjong-kai YUJIE1998 SickyJinny BiYoonaddict BunnyLuvU LucyGomez BungieJung SuSimSi JeedoriFox Kaleidoscopic-Dreams MTLUU LonaSNSD Trinhbyun pooluvs9 chutchi54 EricaWJoJo ParkJiyan kidgirl98 SunnieSoShiVN smallElnis kayleetihun yenlonloilop7c NunaCutie lisababier 
Add a Comment:
 
:iconseolilihyun:
SeoLiliHyun Featured By Owner Jun 11, 2014  Student Interface Designer
e thích cái tên mới nha =)))
watch rồi ạ ^^
Reply
:iconfishfamily:
FishFamily Featured By Owner Jun 10, 2014  Student Digital Artist
đổi rồi mợ =))
Reply
:iconhanyjyoung:
HanYjYoung Featured By Owner Jun 7, 2014  Student Artist
s' iuuu :hug:
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Jun 6, 2014  Student Interface Designer
*xoa mắt* ôi mẹ ơi *nhảy dựng lên* Lovely Shoujo (Aaaaah Nooo) [V3] Lovely Shoujo (Aaaaah Nooo) [V3] bà già còn nhớ tui TvT Happy Lovely Shoujo (Heart for you) [V3]  = ))
Reply
:icondeershun:
deershun Featured By Owner Jun 6, 2014  Student Interface Designer
đương nhiên phải nhớ rùi La la la la 
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Jun 7, 2014  Student Interface Designer
yêu chương *véo má* Llama Emoji-23 (Shyness) [V1] 
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Jun 6, 2014
má con là "cá béo" trên fb nè má ^^ 
Reply
:icondeershun:
deershun Featured By Owner Jun 6, 2014  Student Interface Designer
má nhớ con mà Heart 
Reply
:iconfishbubi:
FishBubi Featured By Owner Jun 7, 2014
thấy hạnh phúc rê má ạ :<
Reply
:iconkr137:
Kr137 Featured By Owner Jun 6, 2014  Student Interface Designer
chơi với cả blackyaisa á :v
Reply
:icondeershun:
deershun Featured By Owner Jun 6, 2014  Student Interface Designer
yp :D (Big Grin) 
Reply
:iconkr137:
Kr137 Featured By Owner Jun 6, 2014  Student Interface Designer
m chơi toàn thứ dữ
Reply
:icondeershun:
deershun Featured By Owner Jun 7, 2014  Student Interface Designer
:D
Reply
:iconkr137:
Kr137 Featured By Owner Jun 7, 2014  Student Interface Designer
m chơi toàn thứ dữ :(((
Reply
:iconthuy2410:
thuy2410 Featured By Owner Jun 6, 2014  Student Interface Designer
:iconlovefany96: đổi vì acc mới hay hơn :v =))))
Reply
:icondeershun:
deershun Featured By Owner Jun 6, 2014  Student Interface Designer
:D
Reply
:icontrinhbyun:
Trinhbyun Featured By Owner Jun 6, 2014  Student Interface Designer
Sao đổi v ạ :o (Eek) :o (Eek) 
Reply
:icondeershun:
deershun Featured By Owner Jun 6, 2014  Student Interface Designer
như lời thuy2410 nói nha :))
Reply
:iconthuy2410:
thuy2410 Featured By Owner Jun 7, 2014  Student Interface Designer
e nói quá chuẩn :v
Reply
:icondeershun:
deershun Featured By Owner Jun 7, 2014  Student Interface Designer
:D
Reply
:icontrinhbyun:
Trinhbyun Featured By Owner Jun 6, 2014  Student Interface Designer
Ai hỏi cũng reply như thế hết = ))
Reply
:icondeershun:
deershun Featured By Owner Jun 6, 2014  Student Interface Designer
h h :3
Reply
:icontrinhbyun:
Trinhbyun Featured By Owner Jun 6, 2014  Student Interface Designer
hị hị =3=
Reply
:iconkamjong-kai:
kamjong-kai Featured By Owner Jun 6, 2014  Hobbyist General Artist
your new username is cute :aww:
Reply
:icondeershun:
deershun Featured By Owner Jun 6, 2014  Student Interface Designer
thank you :happybounce: 
Reply
:iconkamjong-kai:
kamjong-kai Featured By Owner Jun 6, 2014  Hobbyist General Artist
:aww:
Reply
:iconyenlonloilop7c:
yenlonloilop7c Featured By Owner Jun 6, 2014  Student Interface Designer
Ơ sao ss đổi ạ >.< 
Reply
:icondeershun:
deershun Featured By Owner Jun 6, 2014  Student Interface Designer
như lời thuy2410 nói đó e :v
Reply
Add a Comment:
 
×

Featured in Collections


More from DeviantArtDetails

Submitted on
June 6, 2014
Link
Thumb

Stats

Views
2,161 (4 today)
Favourites
11 (who?)
Comments
28
×